Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilofarad na C/V: 1 Kilofarad [kF] = 1 000 C/V


Przelicz Kilofarad na C/V