Kilogram na centymetr kwadratowy -> Inch of water column

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram na centymetr kwadratowy na Inch of water column: 1 Kilogram na centymetr kwadratowy [kgf/cm²] = 393,711 709 396 91 Inch of water column [inH2O]Przelicz Kilogram na centymetr kwadratowy na Inch of water column:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram na centymetr kwadratowy [kgf/cm²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch of water column [inH2O]'.