Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force na Pound-siła: 1 Kilogram-force [kgf] = 2,204 622 621 848 8 Pound-siła [lbf]


Przelicz Kilogram-force na Pound-siła