Kilogram-force-centimeter -> Ounce-inches

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-centimeter na Ounce-inches: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 13,890 439 093 484 Ounce-inches [ozin]Przelicz Kilogram-force-centimeter na Ounce-inches:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce-inches [ozin]'.

Kilogram-force-centimeter -> Ounce-inches