Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-centimeter na Pound-feet: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 0,072 330 138 512 099 Pound-feet [lbft]


Przelicz Kilogram-force-centimeter na Pound-feet