Kilogram-force-centimeter -> Pound-inches

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-centimeter na Pound-inches: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 0,867 961 662 145 19 Pound-inches [lbin]Przelicz Kilogram-force-centimeter na Pound-inches:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-inches [lbin]'.