Kilogram-mole -> Kilomol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-mole na Kilomol: 1 Kilogram-mole [kg-mol] = 1 Kilomol [kmol]Przelicz Kilogram-mole na Kilomol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Liczność materii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram-mole [kg-mol]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilomol [kmol]'.

Kilogram-mole -> Kilomol