Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-mole na Mol: 1 Kilogram-mole [kg-mol] = 1 000 Mol [mol]


Przelicz Kilogram-mole na Mol