Kilogramów na centymetr sześcienny -> Ounce per cubic inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na centymetr sześcienny na Ounce per cubic inch: 1 Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³] = 578,036 672 130 88 Ounce per cubic inch [oz/in³]Przelicz Kilogramów na centymetr sześcienny na Ounce per cubic inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'.

Kilogramów na centymetr sześcienny -> Ounce per cubic inch