Kilogramów na godzinę -> Kilogramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na godzinę na Kilogramów na sekundę: 1 Kilogramów na godzinę [kg/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Kilogramów na sekundę [kg/s]Przelicz Kilogramów na godzinę na Kilogramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na godzinę [kg/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na sekundę [kg/s]'.

Kilogramów na godzinę -> Kilogramów na sekundę