Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na godzinę na Kilogramów na sekundę: 1 Kilogramów na godzinę [kg/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Kilogramów na sekundę [kg/s]


Przelicz Kilogramów na godzinę na Kilogramów na sekundę