Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na godzinę na Pound per second: 1 Kilogramów na godzinę [kg/h] = 0,000 612 395 172 735 77 Pound per second [lb/s]


Przelicz Kilogramów na godzinę na Pound per second