Kilogramów na godzinę -> Slug per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na godzinę na Slug per second: 1 Kilogramów na godzinę [kg/h] = 0,000 019 033 827 679 906 Slug per second [slug/s]Przelicz Kilogramów na godzinę na Slug per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na godzinę [kg/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Slug per second [slug/s]'.