Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na metr sześcienny na Pound per cubic foot: 1 Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³] = 0,062 427 960 591 578 Pound per cubic foot [lb/ft³]


Przelicz Kilogramów na metr sześcienny na Pound per cubic foot