Kilogramów na metr sześcienny -> Pound per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na metr sześcienny na Pound per gallon (US fluid): 1 Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³] = 0,008 345 404 453 196 1 Pound per gallon (US fluid)Przelicz Kilogramów na metr sześcienny na Pound per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'.