Kilogramów na minutę -> Ounce per minute

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na minutę na Ounce per minute: 1 Kilogramów na minutę [kg/min] = 35,273 961 949 58 Ounce per minute [oz/min]Przelicz Kilogramów na minutę na Ounce per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na minutę [kg/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per minute [oz/min]'.

Kilogramów na minutę -> Ounce per minute