Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na minutę na Ton (short/US) per second: 1 Kilogramów na minutę [kg/min] = 0,000 018 371 855 182 073 Ton (short/US) per second [tn/s]


Przelicz Kilogramów na minutę na Ton (short/US) per second