Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na sekundę na Ounce per hour: 1 Kilogramów na sekundę [kg/s] = 126 986,263 018 49 Ounce per hour [oz/h]


Przelicz Kilogramów na sekundę na Ounce per hour