Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na sekundę na Ton (short/US) per minute: 1 Kilogramów na sekundę [kg/s] = 0,066 138 678 655 463 Ton (short/US) per minute [tn/min]Przelicz Kilogramów na sekundę na Ton (short/US) per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogramów na sekundę [kg/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per minute [tn/min]'.

Przelicz Kilogramów na sekundę na Ton (short/US) per minute (Przepływ masy)