Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1015 Pikoenr [pH]
1 000 000 000 000 Nanohenr [nH]
1 000 000 000 Mikrohenr [µH]
1 000 000 Milihenr [mH]
1 000 Henr [H]
1 Kilohenr [kH]
0,001 Megahenr [MH]
1,0×10-6 Gigahenr [GH]
1 000 Wb/A
1 000 000 000 000 Abhenr [abH]
1,112 347 052 280 3×10-9 Stathenr [statH]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Kilohenr


Kilohenr / kH