Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloherc na Herc: 1 Kiloherc [kHz] = 1 000 Herc [Hz]


Przelicz Kiloherc na Herc