Kilokatal -> mol/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilokatal na mol/s: 1 Kilokatal [kkat] = 1 000 mol/sPrzelicz Kilokatal na mol/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilokatal [kkat]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'mol/s'.