Kilolumen -> Luks·m²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilolumen na Luks·m²: 1 Kilolumen [klm] = 1 000 Luks·m²Przelicz Kilolumen na Luks·m²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilolumen [klm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Luks·m²'.

Kilolumen -> Luks·m²