Kilolumen -> cd·sr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilolumen na cd·sr: 1 Kilolumen [klm] = 1 000 cd·srPrzelicz Kilolumen na cd·sr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilolumen [klm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cd·sr'.

Kilolumen -> cd·sr