Kilometr kwadratowy -> Square mile

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr kwadratowy na Square mile: 1 Kilometr kwadratowy [km²] = 0,386 102 158 542 45 Square mile [mi²]Przelicz Kilometr kwadratowy na Square mile:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Pola powierzchni'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr kwadratowy [km²]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Square mile [mi²]'.