Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na godzinę na Beaufort: 1 Kilometr na godzinę [km/h] = 0,479 726 808 061 76 Beaufort [Bft]


Przelicz Kilometr na godzinę na Beaufort