Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na godzinę na Feet per minute: 1 Kilometr na godzinę [km/h] = 54,680 664 916 885 Feet per minute [fpm]


Przelicz Kilometr na godzinę na Feet per minute