Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na godzinę na Feet per second: 1 Kilometr na godzinę [km/h] = 0,911 344 415 281 42 Feet per second [fps]


Przelicz Kilometr na godzinę na Feet per second