Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na godzinę na Metr na godzinę: 1 Kilometr na godzinę [km/h] = 1 000 Metr na godzinę [m/h]


Przelicz Kilometr na godzinę na Metr na godzinę