Kilometr na godzinę -> Metr na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na godzinę na Metr na minutę: 1 Kilometr na godzinę [km/h] = 16,666 666 666 667 Metr na minutę [m/min]Przelicz Kilometr na godzinę na Metr na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr na godzinę [km/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Metr na minutę [m/min]'.