Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na minutę na Feet per second: 1 Kilometr na minutę [km/min] = 54,680 664 916 885 Feet per second [fps]


Przelicz Kilometr na minutę na Feet per second