Kilometr na minutę -> Inch per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na minutę na Inch per second: 1 Kilometr na minutę [km/min] = 656,167 979 002 62 Inch per second [ips]Przelicz Kilometr na minutę na Inch per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr na minutę [km/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch per second [ips]'.

Kilometr na minutę -> Inch per second