Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na minutę na Mila morska na godzinę: 1 Kilometr na minutę [km/min] = 32,397 436 196 489 Mila morska na godzinę [nm/h]


Przelicz Kilometr na minutę na Mila morska na godzinę