Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilomho na 1/Ω: 1 Kilomho [k℧] = 1 000 1/Ω


Przelicz Kilomho na 1/Ω