Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilomho na Megasiemens: 1 Kilomho [k℧] = 0,001 Megasiemens [MS]


Przelicz Kilomho na Megasiemens