Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilomol na Gram-mole: 1 Kilomol [kmol] = 1 000 Gram-mole [g-mol]


Przelicz Kilomol na Gram-mole