Kiloniutonometr -> Pound-feet

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloniutonometr na Pound-feet: 1 Kiloniutonometr [kNm] = 737,562 149 277 27 Pound-feet [lbft]Przelicz Kiloniutonometr na Pound-feet:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kiloniutonometr [kNm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-feet [lbft]'.