Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloniutonometr na Foot-poundal: 1 Kiloniutonometr [kNm] = 23 730,360 404 232 Foot-poundal [ftpdl]


Przelicz Kiloniutonometr na Foot-poundal