Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloom na Megaom: 1 Kiloom [kΩ] = 0,001 Megaom [MΩ]


Przelicz Kiloom na Megaom