Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloom na V/A: 1 Kiloom [kΩ] = 1 000 V/A


Przelicz Kiloom na V/A