Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopaskal na Milimetr słupa wody: 1 Kilopaskal [kPa] = 101,974 428 892 21 Milimetr słupa wody [mmH2O]


Przelicz Kilopaskal na Milimetr słupa wody