Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopond-meter na Foot-ounces-force: 1 Kilopond-meter [kpm] = 115,753 659 112 37 Foot-ounces-force [ftoz]


Przelicz Kilopond-meter na Foot-ounces-force