Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


10 000 000 000 Nanosiwert [nSv]
10 000 000 Mikrosiwert [µSv]
10 000 Milisiwert [mSv]
1 000 Centysiwert [cSv]
10 Siwert [Sv]
10 J/kg
0,01 Kilosiwert [kSv]
1 000 Roentgen equivalent man [rem]
1 Kilorem [krem]
0,001 Megarem [Mrem]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Kilorem


Kilorem / krem