Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilosiwert na Megarem: 1 Kilosiwert [kSv] = 0,1 Megarem [Mrem]


Przelicz Kilosiwert na Megarem