Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilosiwert na Mikrosiwert: 1 Kilosiwert [kSv] = 1 000 000 000 Mikrosiwert [µSv]


Przelicz Kilosiwert na Mikrosiwert