Kilosiwert -> Roentgen equivalent man

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilosiwert na Roentgen equivalent man: 1 Kilosiwert [kSv] = 100 000 Roentgen equivalent man [rem]Przelicz Kilosiwert na Roentgen equivalent man:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka równoważna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilosiwert [kSv]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Roentgen equivalent man [rem]'.