Kilotex -> Decyteks

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilotex na Decyteks: 1 Kilotex [ktex] = 10 000 Decyteks [dtex]



Przelicz Kilotex na Decyteks:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość liniowa (włókiennictwie)'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilotex [ktex]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Decyteks [dtex]'.