Kilotona -> Uncja

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilotona na Uncja: 1 Kilotona [kt] = 35 273 961,949 58 Uncja [oz]Przelicz Kilotona na Uncja:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilotona [kt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Uncja [oz]'.