Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowat na Boiler horsepower: 1 Kilowat [kW] = 0,101 910 828 025 48 Boiler horsepower [hp(S)]


Przelicz Kilowat na Boiler horsepower