Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowat na Mikrowat: 1 Kilowat [kW] = 1 000 000 000 Mikrowat [µW]


Przelicz Kilowat na Mikrowat