Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowatogodzina na British thermal unit: 1 Kilowatogodzina [kWh] = 3 412,141 633 127 9 British thermal unit [Btu]


Przelicz Kilowatogodzina na British thermal unit